meintertour
วัน-เวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ โทรด่วน 083-483-8588

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
พบ
5 ช่วงวันเดินทาง 0 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...

program-SWQR03_281221-103932

ทัวร์โค้ด

MEOK220002
เดินทางช่วง
23 มี.ค. - 29 มี.ค. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 มี.ค. 65 - 29 มี.ค. 65
 Qatar Airways
7 วัน 4 คืน
เริ่มเพียง 69,500 บาท

program-SWQR01_171221-145334

ทัวร์โค้ด

MEOK220003
เดินทางช่วง
30 มี.ค. - 6 เม.ย. 65 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 มี.ค. 65 - 6 เม.ย. 65
 Qatar Airways
8 วัน 5 คืน
เริ่มเพียง 69,500 บาท

program-SWTG02_211221-163326

ทัวร์โค้ด

MEOK220005
เดินทางช่วง
17 ก.พ. - 3 เม.ย. 65 (3 ช่วงวันเดินทาง)
17 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65
3 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65
24 มี.ค. 65 - 3 เม.ย. 65
 Thai Airways
11 วัน 8 คืน
เริ่มเพียง 147,500 บาท